Ενότητα 10. ΙΕΡΑΤΕΙΟ-ΠΡΟΦΗΤΕΣ-ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τους όρους Αρχιερέας, Ιερέας και Λευίτης. Ποιες οι διαφορές μεταξύ τους. Επίσης ποια η Ιστορική πορεία της προφητείας της Π. Διαθήκης. Παράλληλα να κατανοήσουν τις διαφορές ψευδοπροφητών-προφητών καθώς και ποια είναι η συνεισφορά των Προφητών.