Ενότητα 12. ΘΥΣΙΕΣ – ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΙΣΡΑΗΛ

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις θυσίες καθώς και την ειδωλολατρία στον αρχαίο Ισραήλ.