Ενότητα 13. Εορτές

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των Εορτών κατά την αρχαία περίοδο.